Martyna Siwek Yoga

Regulamin vouchera

 1. WARUNKI OGÓLNE
 2. Wydawcą Vouchera Prezentowego (dalej zwanego Voucherem) jest Martyna Siwek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: MARTYNA SIWEK YOGA, ul. Dożynkowa nr 46, lok. 9, 52-311 Wrocław, NIP: 8992895486, adres e-mail: martynasiwekyoga@gmail.com , numer telefonu: 503811394 (zwana dalej Wydawcą), prowadząca sklep internetowy pod adresem: https://martynasiwekyoga.pl/sklep/
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Vouchera w formie mailowej, po złożeniu zamówienia w sklepie.
 4. Nabywca zobowiązuje się do zapłaty Wydawcy kwoty równej wartości nominalnej Vouchera, w trybie składania Zamówień określonym w Regulaminie Świadczenia Usług dostępnym na stronie https://martynasiwekyoga.pl
 5. Wartość Vouchera wynosi 50 zł albo 100 zł albo 150 zł albo 200 zł albo 250 zł.
 6. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy.

 

 1. REALIZACA VOUCHERA
 2. Posiadacz Vouchera może wykorzystać Voucher na nabycie usług dostępnych w sklepie internetowym pod adresem: https://martynasiwekyoga.pl/sklep/
 3. Celem wykorzystania Vouchera podczas składania Zamówienia na usługę, w miejscu oznaczonym jako Kod kuponu, należy wpisać kod przesłany przez Wydawcę do Nabywcy, a następnie kliknąć Zastosuj kupon.
 4. Przy zapłacie za nabywane usługi z wykorzystaniem Vouchera Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych usług jest niższa od aktualnej wartości środków posiadanych w ramach Vouchera. Pozostała część środków pieniężnych pozostaje do wykorzystania przez Posiadacza w okresie ważności Vouchera.
 5. W przypadku, gdy cena usług nabywanych przez Posiadacza z wykorzystaniem Vouchera będzie wyższa niż wartość środków posiadanych w ramach Vouchera, Posiadacz zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy przelewem lub poprzez szybką płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
 6. Voucher umożliwia wielokrotne dokonywania zakupów usług, dla których został wydany. Niewykorzystane środki pozostają na Karcie Podarunkowej do ostatniego dnia obowiązującego terminu ważności Karty Podarunkowej.
 7. Voucher można zrealizować w terminie 6 miesięcy od dnia jego zakupu.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kupujący Voucher jak również Posiadacz Vouchera oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.